Välkommen till Stiftelsen Engelbrekt!

Stiftelsen Engelbrekts Barnavårds & Husmodersskola har till ändamål att främja undervisning, utbildning och forskning i barnavård och husligt arbete.

Läs mer

STIFTELSEN ENGELBREKT

Stiftelsen Engelbrekts Barnavårds & Husmodersskola har till ändamål att främja undervisning, utbildning och forskning i barnavård och husligt arbete. I sådant syfte lämnar stiftelsen stipendium/bidrag tilal följande ändamål:

Enskilda personer t ex barnavårdslärare, förskollärare, hushållslärare och yrkesorienterade lärare verksamma inom den husliga-och barnavårdande sektorn kan få stipendium/bidrag till utbildning eller fortbildning. Exempel är deltagande i kurser, seminarier, kongresser och dylikt samt för studieresor. Företräde lämnas till f d elever och lärare vid Engelbrekts Barnavårds & Husmodersskola.

Gymnasier, vuxenutbildningar eller liknande offentliga och enskilda institutioner, kan få bidrag för enskilda insatser utöver utbildning inom området, såsom anordnande av viss kurs, studieresa för grupper eller klasser samt till biblioteksstöd.

Stöd kan erhållas även till forskning inom området. Stöd lämnas enbart till avgränsade och överblickbara forskningsprojekt.

Stiftelsen ger inte bidrag till redan genomförda projekt.Därför måste ansökan vara stiftelsen tillhanda 15 april respektive 15 oktober före genomförandet.

Stipendium/bidrag beviljas i princip inte med större belopp än 10000 SEK och skall användas till sökt ändamål. Efter genomfört projekt skall en kortfattad redogörelse lämnas till stiftelsen.

Historik

Engelbrekts Barnavårds & Husmodersskola grundades av Ingrid von Seth. Verksamheten började med en liten barnkrubba som inrättades vid 1900-talets början med syfte att ge hjälp och stöd åt fattiga och nödlidande familjer i Engelbrekts församling. Tillsammans med Ebba Palmstierna samlade Ingrid von Seth in pengar bl.a genom att anorda basarer vilket gjorde att barnkrubban år 1909 kunde flytta till ett nybyggt hus på Valhallavägen 9. Samma år öppnades där en spädbarnsavdelning. År 1909 tillkom barnavårdsskolan som började med fem elever. Kurserna omfattade två månader. År 1910 var elevantalet fördubblat och samma år öppnades också ett eftermiddagshem för skolbarn. År 1914 utvidgades verksamheten med en husmodersskola med ettåriga kurser i matlagning, barnavård, tvätt och sömnad. Från och med nu kallades skolan Engelbrekts Barnavårds & Husmodersskola. Under kommande år byggdes skolan om och till vid flera tillfällen bl.a efter en brand 1943. Redan då började man diskutera en eventuell nybyggnad istället för ytterligare en ombyggnad men det dröjde ända till 1964 innan den gamla skolan revs och ny började byggas. På hösten 1965 stod en ny, modern skola färdig med ändamålsenliga lokaler både för barnen på skolans daghem och spädbarnshem och för eleverna i barnavårds- och husmoderskurserna. Den nya byggnaden invigdes i närvaro av prinsessan Sibylla. Skolan övertogs av Stockholms kommun 1978 och den blev då en annexskola till Östermalms gymnasium. I samband med kommunens övertagande bildades Stiftesen Engelbrekts Barnavårds & Husmodersskolas fond.

Kontakt

Mirjam Winka   mirjam.winka@stiftelsenengelbrekt.se

Kersti Wittén   kersti.witten@stiftelsenengelbrekt.se

Information info@stiftelsenengelbrekt.se

Adress

Stiftelsen Engelbrekts Barnavårds & Husmodersskola

Brunbärsvägen 9

114 21 Stockholm

ANSÖKAN

Ansökningsblankett laddas ner här

Ansökan skickas till ansokan@stiftelsenengelbrekt.se

Till ansökan bifogas en en detaljerad beskrivning av ändamålet med stipendiet/bidraget och uppgift om storleken på det önskade stipendiet/bidraget, styrkt av en kostnadskalkyl.