Välkommen till Stiftelsen Engelbrekt!

Stiftelsen Engelbrekts Barnavårds- & Husmodersskola har till ändamål att främja undervisning, utbildning och forskning i barnavård och husligt arbete.

Vem kan ansöka?

Enskilda personer som lärare och pedagoger inom förskola och skola, eller Institutioner inom stiftelsens områden, kan söka bidrag. Bidrag till biblioteksstöd samt stöd till forskning inom stiftelsens områden kan också erhållas.

Här kan du ansöka om stipendium och bidrag för utbildning, fortbildning och forskning inom barnavård, husligt och textilt arbete.

Vem/vilka kan söka?

h

Privatpersoner/lärare/pedagoger

Enskilda personer t ex barnavårdslärare, förskollärare, textillärare och yrkesorienterade lärare verksamma inom den husliga, barnavårdande och hälsobefrämjande sektorn kan få stipendium/bidrag till utbildning eller fortbildning. T.ex. deltagande i kurser, seminarier, kongresser o.dyl. samt för studieresor. Bidrag kan även ges som biblioteksstöd.

Skolor & Organisationer

Skolor och Organisationer inom stiftelsens områden, kan söka bidrag för insatser utöver utbildning, såsom anordnande av enstaka kurser  och studieresor.

v

Forskningsprojekt

Stöd till forskning inom stiftelsens områden kan erhållas. Detta stöd lämnas enbart till avgränsade och överblickbara forskningsprojekt.

  • Stipendium/ bidrag beviljas i princip inte med större belopp än 10 000 SEK.
  • Efter genomfört projekt skall en kortfattad redogörelse lämnas in till stiftelsen. Bidrag skall användas till sökt ändamål
  • Stiftelsen ger inte bidrag till redan genomförda projekt.

Viktigt: Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den15 mars respektive den 15 oktober

Kontakta Styrelsen

Har du frågor kring stipendieverksamheten, eller vill kontakta oss av annan anledning så kan du använda formuläret på kontaktsidan.