Kontakta Oss

Stiftelsen Engelbrekt

Har du frågor till oss?

Mer Info

Här kan du ställa frågor till oss om du inte hittar all information på sidan. Frågor ställs via kontaktformuläret eller via info-adressen nedan. Ansökan tar vi emot till ansokan-adressen.

Information: info@stiftelsenengelbrekt.se

Ansökan: ansokan@stiftelsenengelbrekt.se

Personuppgifter

Vi hanterar all information i enlighet med EUs regler för skydd av personuppgifter.

Här kan du läsa svaret på vanliga frågor

Klicka på frågan för att läsa svaret

Har stiftelsen ett telefonnummer jag kan ringa och ställa frågor?

Nej, all kontakt med stiftelsen sker via kontaktformuläret, eller via e-post: info@stiftelsenengelbrekt.se

Hur sker utbetalning av ett beviljat bidrag?

Svar: Stiftelsens sekreterare kontaktar dig med information om hur du skall kontakta banken.

När ska ansökan vara inskickad?

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den15 mars respektive den 15 oktober

Vad ska ansökan innehålla?

Följande punkter är viktiga i ansökan:

  1. Namn och personnummer/org-nummer
  2. Antal personer som bidraget avser (om det gäller en organisation)
  3. Gatu- och postadress
  4. e-postadress och telefonnummer
  5. Storlek på det sökta beloppet, styrkt av en kostnadskalkyl
  6. Detaljerad beskrivning av ändamålet med bidraget
Hur snabbt kan jag få besked om beviljat bidrag efter ansökningstidens utgång?

Svar: Stiftelsens styrelse sammanträder efter sista ansökningsdag och du får besked efter 2-4 veckor.

Kontaktar stiftelsen de som inte får några bidrag?

Svar: Ja. Stiftelsen meddelar även de som får avslag på ansökan.

Kan jag ansöka om bidrag till ett projekt som redan genomförts?

Nej. Stiftelsen ger inte bidrag till redan genomförda projekt.
Därför måste ansökan vara stiftelsen tillhanda 15 mars resp. 15 oktober före genomförandet.

Hur vet jag att min ansökan kommit fram till stiftelsen?

Du får en bekräftelse direkt på skärmen när ansökan gått iväg och du kommer något senare även få en bekräftelse via e-post när ansökan mottagits.

Hur stort bidrag kan jag söka?

Stipendium/ bidrag beviljas i princip inte med större belopp än 10 000 SEK.

Kan jag ansöka igen efter ett avslag?

Ja, du kan ansöka hur många ggr som helst.

Kan jag ansöka om bidrag för praktik utomlands?

Ja, ange land och praktikens innehåll i ansökan.

Kan jag bli återbetalningsskyldig om jag inte använder ett beviljat bidrag till det sökta ändamålet?

Svar: Kontakta stiftelsen för mer information.