Här ansöker du

Bidrag och Stipendium

Ansökan

Ansökan avser:

4 + 6 =

Ansökan

Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda via formuläret eller e-post senast den 15 mars resp. den 15 oktober.

Ansökan + ev. bilagor skickas till ansokan@stiftelsenengelbrekt.se

OBS: Till ansökan skall en detaljerad beskrivning av ändamålet med stipendiet/bidraget bifogas, samt uppgift om storleken på det önskade stipendiet/bidraget, styrkt av en kostnadskalkyl.
Filer skickas till
ansokan@stiftelsenengelbrekt.se