Här ansöker du

Bidrag och Stipendium

Ansökan

Ansökan avser:

Ansökan

Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda via formuläret eller e-post senast den 15 mars resp. den 15 oktober.

Ansökan + ev. bilagor skickas till ansokan@stiftelsenengelbrekt.se

OBS: Till ansökan skall en detaljerad beskrivning av ändamålet med stipendiet/bidraget bifogas, samt uppgift om storleken på det önskade stipendiet/bidraget, styrkt av en kostnadskalkyl.
Ju tydligare ifylld ansökan, desto större möjlighet att få bidrag!

Filer skickas till ansokan@stiftelsenengelbrekt.se

Personuppgifter

Vi hanterar all information i enlighet med EUs regler för skydd av personuppgifter.